Workshops, teambuilding & yoga

Wildplukken

Onze workshops en weekends worden uitgevoerd door een of meerdere wildplukkers van het "Forest To Plate Team" en kunnen zowel op Forest To Plate locaties als op eigen locaties gegeven worden. Onderaan vind je een lijst terug met mogelijke opties. Indien je zelf een voorstel hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Prijzen zijn richtprijzen en steeds vanaf 10 personen. Vraag hier je offerte aan.

Yoga

De rustige, natuurlijke omgeving van het huis is de ideale setting om yoga te beoefenen. Een aantal wildpluk weekends in Mont Vireux worden gecombineerd met yoga-lessen. Het is ook mogelijk om op aanvraag tijdens je weekend, event of teambuilding een yoga-les te organiseren. Met vragen kan je terecht bij Tineke van Wanderfulwild.Ateliers, teambuilding & yoga

Cueillette sauvage

Nos ateliers et nos week-ends sont animés par un ou plusieurs ramasseurs sauvages de "Forest To Plate Team" et peuvent être donnés dans les locaux de Forest To Plate ainsi que dans vos propres locaux. En bas, vous trouverez une liste avec les options possibles. Si vous avez vous-même une proposition, n'hésitez pas à nous contacter.
Les prix sont les prix cibles et toujours à partir de 10 personnes. Demandez votre devis ici.

Yoga

L'environnement calme et naturel de la maison est le cadre idéal pour pratiquer le yoga. Un certain nombre de week-ends de cueillette sauvage au Mont Vireux sont combinés à des cours de yoga. Il est également possible d'organiser un cours de yoga sur demande pendant votre week-end, votre événement ou votre teambuilding. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Tineke de Wanderfulwild.

Workshops, teambuilding & yoga

Foraging wild plants

Our workshops and weekends are performed by one or more wild foragers from the "Forest To Plate Team" and can be given at Forest To Plate locations as well as at your own location. At the bottom you will find a list with possible options. If you have a proposal yourself, do not hesitate to contact us.

Prices are target prices and always from 10 people.
Request your quote here.

Yoga

The quiet, natural environment of the house is the ideal setting for practicing yoga. A number of wild food weekends in Mont Vireux are combined with yoga lessons.
It is also possible to organize a yoga class on request during your weekend, event or teambuilding. With questions you can contact

Tineke from Wanderfulwild.

 
 
WildChefs_037.jpg

WILD FOOD WEEKEND

A weekend of hiking foraging, cooking and eating.
Check out our own organized weekends

Wildpluk weekend

Een weekend wandelen, wildplukken, koken en eten.
Bekijk hier onze eigen georganiseerde weekends.

weekend de ceuillette des plantes sauvages

Un week-end de randonnée, de cueillette sauvage, de cuisine et de restauration.
Voir nos propres week-ends organisés ici.


 
13198464_545444252302757_181076249624166731_o.jpg

WILDPLUKWANDELING EN OUTDOOR/INDOOR KOKEN

Een 3 uur durende activiteit waarbij je al de essentials krijgt van wildplukken en je op een open vuur of indoor kan koken. Basispakket omvat een simpele maaltijd, vraag een offerte aan voor een echte maaltijd.

randonnée de ceuillette des plantes sauvages

Une activité de 3 heures où vous obtenez tous les éléments essentiels de la cueillette sauvage et pouvez cuisiner sur un feu de bois ou à l'intérieur Le forfait de base comprend un repas simple, demandez un devis pour un vrai repas.

Wild food walk

A 3 hour activity where you get all the essentials of foraging wild edible plants and can cook on a wood fire or indoor. The basic package includes a simple meal, ask for a quote for a real meal.